ปนป.7 สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรม Zero Trash โครงการต้นแบบแก้ปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน

ปนป.7 สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรม Zero Trash โครงการต้นแบบแก้ปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน++++++++++++++++++ #บันเทิงรอบทิศ รายงาน ++++++++++++++++++ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (ปนป.7) สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการต้นแบบ ‘Zero Trash’ แก้ไขปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน เป็นสะพานเชื่อมต่อทุกภาคส่วน กระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะต่อการแก้ปัญหาขยะด้วยแนวคิด “We clean, we educate, we change” ชูภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประเดิมที่แรกชายหาดพัทยา จ.ชลบุรีนายแพทย์ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ หัวหน้ากลุ่มเสือ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า “ข้อมูลจาก www.IFLScience.com พบว่าในทุกๆปี เรามีการใช้พลาสติกทั่วโลกมากถึง 275,000,000 ตัน หรือคิดเป็นน้ำหนักเท่ากับช้าง 55,000,000 ตัว และมีขยะไหลลงสู่ทะเลมากถึง 8,000,000 ตัน ต่อปี สำหรับประเทศไทยปล่อยขยะลงมหาสมุทรเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปีพ.ศ 2558 ขยะที่พบบนชายหาดประกอบด้วย ก้นบุหรี่ เศษพลาสติก และขยะทั่วไป ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะระบบนิเวศในน้ำ ส่งกลิ่นเหม็น ปัญหาน้ำท่วม นักท่องเที่ยวลดลง สภาพเศรษฐกิจถดถอย จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม ‘Zero Trash’ โครงการต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน โดยเลือกชายหาดวงศ์อำมาตย์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่โครงการนำร่องเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวในประเทศไทย”นพ.ปิติ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “พวกเราเชื่อว่า ในปัจจุบัน ‘ขยะ’ ที่มีปริมาณมากมาย และยังเป็นปัญหาอยู่นั้น เป็นเพราะว่าขยะเหล่านั้น ยังไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งปัญหาขยะในทะเลเป็นปัญหาใหญ่ของโลก และหากยังไม่มีการแก้ไขอย่างบูรณาการทั้งระบบ อีกไม่นานในท้องทะเลจะมีปริมาณขยะมากกว่าปริมาณปลา หรือสิ่งมีชีวิต สร้างปัญหาต่างๆมากมายให้กับมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พวกเรากลุ่มเสือ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (ปนป.7) สถาบันพระปกเกล้า จึงขอลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆเพื่อสังคม ที่ไม่ใช่แค่การรณรงค์ให้ใครต่อใครมาเก็บขยะแล้วก็จบไป เพราะในการแก้ไขปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืนนั้น ไม่สามารถแก้ไขได้เพียงคนใดคนหนึ่ง เราจึงเปรียบเหมือนสะพานที่เชื่อมต่อองค์กรในทุกภาคส่วน โดยการสร้างโมเดลการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ชื่อโครงการ ‘Zero Trash’ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืนโดยโครงการดังกล่าว เราได้จัดทำคู่มือเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะในทะเลอย่างยังยืน ที่รวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการ ประชาชน เสนอต่อท่านนายกเมืองพัทยา พร้อมทั้งได้ประสานทุกภาคส่วนให้ดำเนินกิจกรรมไปพร้อมๆกัน ตามแนวทางแบบประชารัฐ คือ การปรับความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย เมืองพัทยา ผู้ประกอบการโรงแรมบริเวณชายหาดวงศ์อำมาตย์ ผู้ประกอบการประมง นักวิชาการ จิตอาสา นักท่องเที่ยว นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในการร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างบูรณาการทั้งระบบ เช่น ผลักดันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยการแจ้งให้ทุกภาคส่วนทราบข้อกฎหมาย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณชายหาดวงศ์มาตย์ทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้เพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ‘Zero Trash’ จึงไม่ใช่แค่ชื่อโครงการ แต่เป็น Key Message ที่จะส่งต่อถึงคนทั่วโลกให้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาขยะที่สามารถแก้ไขได้ด้วยโมเดลนี้” นพ.ปิติกล่าวอย่างไรก็ตาม โครงการต้นแบบ ‘Zero Trash’ จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน โดยเริ่มโครงการแรกที่ชาดหาดวงศ์อำมาตย์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ ก.ย. 60 ที่ผ่านมา และจะมีการประเมินผลการดำเนินงานในเดือน มี.ค. 61 นี้ ประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ้กแฟนเพจ ‘Zero Trash Thailand’.....

Posted by บันเทิงรอบทิศ on Friday, February 23, 2018

Taking part in a new project called “Zero Trash Thailand” students from the King Prajadhipok Institute located in Bangkok descended upon Wong Amat Beach to pick up rubbish and other debris.

Pattaya’s Mayor Anan Charoenchasri was on hand to greet the group of students and their tutor Pithi Chalongwiriyalert who came equipped with a large banner which read “we clean, we educate, we change.”

The Zero Trash Thailand project and a similar project the Zero Waste Thailand are both student started initiatives which are aimed at highlighting the amounts of waste and rubbish being improperly disposed of around Thailand and the entire world.

"Zero Trash Thailand" students hit Wong Amat Beach

Speaking at the event Pithi said currently Thailand is the world’s sixth biggest ocean polluter and these campaigns are aimed at educating the public to try and prevent polluting in the future.

"Zero Trash Thailand" students hit Wong Amat Beach

The students walked from one end of the beach to the other picking up litter whilst speaking to people on the beach about the importance of cleaning up rubbish on a daily basis.

Source: Pattaya Mail

Content : LovePattayaThailand

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.